Rusko-slovenský a slovensko-ruský vreckový slovník.

Filkusová, Mária
6. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 815 s.