Rusko-český strojírenský slovník : Russko-češskij mašinostroitel'nyj slovar&apos.

Ševčík, Alois
2., rev. a dopln. vyd. SNTL, 1983. 283 s.