Rusko-český slovník.

5.vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1977.