Rusko-český hutnický slovník : Russko-češskij metallurgičeskij slovar&apos.

1. vyd. SNTL, 1982. 280 s.