Rusko-český, česko-ruský slovník : Russko-češskij, češsko-russkij slovar&apos.

Uchytil, Vladimír; Tomanová, Inka
1. vyd. Český klub, 2000. 439 s.