Rusko-český, česko-ruský kapesní slovník.

Šroufková, Miloslava
6., upr. a dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . x, 709 s.
Edice: Kapesní slovníky