Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů : Russko-češskij a češsko-russkij slovar' neologizmov.

Krejčířová, Iveta
2., podstatně dopl. a opr. vyd. Academia, 2004. 285 s.