Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika.

Horvátová, Marie
2., přeprac. a rozš. vyd. Oeconomica, 2008. 216 s.