Ruské malířství 19. století : [(ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně)] : seznam vystavených prací : GVUN - zámecká jízdárna 20. únor - 1. listopad 2009.

Galerie výtvarného umění v Náchodě, 2009. [16] s.