Ruská textová učebnica pre poľnohospodárov.

Soták, Michal; Benediktová, Ľudmila
1. vyd. Slov. vydav. pôdohosp. lit, 1966. 315 s.
Edice: Učebníca pre VŠP