Ruská konverzace pro pokročilejší v 10 lekcích : pomůcka pro účastníky Lidových kursů ruštiny a další zájemce.

Oliverius, Zdeněk František; Camutaliová, Irena; ed. Oliverius, Zdeněk František; ed. Camutaliová, Irena
1. vyd. Svět sovětů, . 114 s., příl