Ruská konverzace : skripta pro posluchače filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mrázková, Gertruda; Moravec, Jaroslav
2., přeprac. vyd. Karolinum, 1991. 230 s.