Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním zřetelem k moravskému Valašsku.

Krandžalov, Dimitr
nákladem Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, . xcviii, 563, [I] s.
Edice: Knihovna Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze ; č. 10