Rumunské písemnictví poválečné.

Hušková-Flajšhansová, Jindřiška
[s.n, 1930. 12 s.