Rukověť zootechnika.

Jokl, Zdeněk
3., přeprac.vyd. Státní zemědělské nakladatelství, . 358 s.
Edice: Živočišná výroba