Rukověť trestního práva hmotného a procesního : učební pomůcka ke studiu trestního práva.

Chmelík, Jan
2. vyd. Linde, 2009. 279 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice