Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability : metodika pro zpracování dokumentace.

Löw, Jiří
Vyd. 1. Doplněk, 1995. 122 s., [10] s. barev. map