Rukověť péče o papírové sbírkové předměty : sborník příspěvků přednesených na semináři RG ČR Metodika ochrany a ošetřování sbírkových předmětů na papíře a z papíru v muzeích a galeriích, v Litomyšli 21.-23.10.2003.

Rada galerií České republiky, 2003. 85 s.