Rukověť kriminalistiky.

Chmelík, Jan
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 532 s.