Rukověť dějin české literatury. Díl třetí, Doba nová.

Pražák, Albert
2. opr. vyd. Bursík & Kohout, 1921. 132 s.