Rukověť dějin české a slovenské literatury od roku 1918.

Páleníček, Ludvík; Petrík, Vladimír; Gregorec, Ján
Vyd. 6., přeprac. Státní pedagogické nakladatelství, . 157 s.