Rukověť české a slovenské literatury od roku 1918.

Páleníček, Ludvík; Gregorec, Ján; Petrík, Vladimír
7., přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 252, [26] s.