Rukověť agronoma.

Kutina, Josef; Čížek, Vladimír
4., zcela přeprac. a dopln. vyd. SZN, . 639 s.
Edice: Rostlinná výroba