Rukoväť umenia manželského.

Breinholst, Willy; il. Schek, Jozef
Smena, 1969. 109 s.
Edice: Sputnik