Rukoväť dejín slovenskej literatúry.

Chrobák, Dobroslav
3. opr. a rozšír. vyd. Slovenský spisovatel, 1949. 287 s.