Rukoväť dejín slovenskej literatúry.

Chrobák, Dobroslav
2. opr. a dopl. vyd. L. Mazáč, 1936. 270 - [II] s.
Edice: Osvetová knižnica ; sv. 1