Rukopisy jsou pravé.

Vardas, Tiesus
Literární sdružení Jatvěga, 1938. 32 s.