Rukopis Kralodvorský, i jiné výbornější národní spěvopravné básně : slovně i věrně v obnoveném jazyku.

Vyd. 11. Váceslava Hanky. V. Hanka, 1853. 68 s.