Rudolf Moško - istoty domova : Výber z celoživotnej maliarskej tvorby : Oblastná galéria M.A. Bazovského v Trenčíne jún-júl 1986 a Galéria hl. mesta SSR Bratislavy október 1986 : Katalóg k výstave.

Moško, Rudolf; Lovišková, Danica; Kriška, Fedor
1. vyd. Oblastná galéria M.A. Bazovského, 1986. 1 sv. (nestr.)