Rudá odborová internacionála (ROI) : vznik, vývoj a podstata ROI a Amsterodam.

Gordon, M
Rudý odborář, 1927. 55 s.
Edice: Knihovna časopisu Rudý odborář