Ruce : Román 1848 : Příběhy z dob revolučních : [III. samostatný díl "Obrozenské trilogie"].

Votočková-Lauermannová, Olga
A. Neubert, 1934. 263 s.