Rubín v kouři : záhady Sally Lockhartové.

Pullman, Philip
Vyd. 2., V Argu 1. Argo, 2008. 202 s.