Rozvátá hnízda : Román mladé dívky.

Doutlíková-Říhová, Marie
Vydání I. Jaroslav Tožička, 1943. 238 - [II] s.