Rozmluvy s historiky : (česká historiografie a soudobé dějiny očima zahraničních kolegů) = Conversations with historians : (Czech historiography and contemporary history as seen trough the eyes of our foreign colleagues).

Pánek, Jaroslav
Sdružení historiků České republiky, 2005. 184 s.