Rozmluvy Čecha s Němcem : vhodný návod, aby Čech rychle se naučil jazyku německému.

Vorovka, Karel
13. vyd. přeprac. a nově uprav. Fr. Řivnáč, 1923. 251 s.