Rozmluvy Čecha s Němcem : vhodný návod, aby Čech rychle se naučil jazyku německému.

Schulz, Ferdinand; Vorovka, Karel
10. vyd., opatřené návodem k německému čtení, jakož i stručným přehledem něm. mluvnice. Fr. Řivnáč, 1904. 1 l., 259 s.