Rozmanitost přírody.

Komárek, Julius
[1. vyd.]. Pražská akciová tiskárna, 1945. 295-[III] s.