Rozlúčka s kráľom.

Schoendoerffer, Pierre
1. vyd. Slov. spis, 1972. 184 s.