Rostlinstvo a zvířena Země : Mapový soubor.

Pýchová, Jana
1. vyd. Geodetický a kartografický podnik, 1989. 4 s. textu, 12 s. bar. mp. na vol. dvojlistech v obalu