Romeo a Julie.

Shakespeare, William
Vyd. v SNKLU 1. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 132 s.