Roky v kruhu.

Glazarová, Jarmila
8. vyd., v Melantrichu 1. Melantrich, 1949. 364, [3] s.
Edice: Úroda