Rokoko : Sestra Paskalina : legenda.

Zeyer, Julius
3. vyd. Unie, 1906. 129, [1] s.
Edice: Spisy Julia Zeyera ; sv. 12