Rok Pána : Román.

Waggerl, Karl Heinrich
Čas, 1943. 245 s.