Rok : Báseň z října 1939.

Bednář, Kamil
Václav Petr, 1939. 43 - [II] s.