Rodné město : román.

Parmová, Jiřina; il. Weiss, Jaroslav
2. vyd. Jan Svátek, 1946. 302 s.