Rodinný kalendář nového lidu na rok 1935 : čítanka pro náš lid : ročník XXIII.

Pokorný a spol, 1934. 192 s.