Řízení jakosti a ochrana spotřebitele.

Veber, Jaromír
2., aktualiz. vyd. Grada, 2007. 201 s.
Edice: Manažer