Římské sonety : cestopisů kniha druhá.

Mayer, Jiří
Zdeněk Binko, 1942. 46 s.