Římské realie a literatura.

Kubelka, Viktor
Nezměněné vydání šesté. [nákl.vl.], 1937. [II],203 s.