Revolvery a pistole : Krátké ruční palné zbraně.

Adam, Robert; Večeřa, Augustin
2., opr. a dopl. vyd. Fortuna Print, 1995. 128 s.